สาวสาวขาวดำ

posted on 16 Jul 2012 16:58 by lizardnur
 
 
ขาวดำมีช่องว่าง
 
บางทีควรเติม
 
บางทีไม่ควรเติม
 
ความพอดีของแต่ละคน
 
ไม่เท่ากัน
 

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!

น่ารักดีนะbig smile big smile

#2 By YiM-YiiM on 2012-07-17 12:28

จริงbig smile

#1 By Kanya on 2012-07-17 03:30